Kuće u nizu, Wolfsbrunn

HARD FACTS

Materijal

Perforirani lim tip „okrugle dizajnerske perforacije 20mm“, aluminij 2mm

Koristiti

Fasada

Lokacija

Wolfsbrunn 11
2453 Sommerein

Godina

2019-2020

Arhitekt

AW Architekten ZT GmbH, 1200 Beč

Monter metalnih obloga

Karl Lang & Sohn GmbH, 8383 Welten

Highlights

Ovdje su realizirane individualne dizajnerske perforacije planera zajedno sa izvođačem metalne gradnje i ProMetall-om kao dostavljačem proizvoda; u više faza gradnje – just in time – su na high tech mašinama za štancanje sa visokim stupnjem učinkovitosti i preciznosti izrađeni paneli visoki do 3,3 m, koje je moguće horizontalno pomaknuti i koji primarno služe kao zaštita od sunca, kako bi se kada je zatvorena točno u milimetar osigurala optika cjelokupne slike perforacija.

Prelijepo upakirana socijalna održivost

U Sommereinu, na podnožju planine Leitha stambeni kompleks ujedinjuje atraktivni dizajn, tehnologiju usmjerenu na budućnost i cjenovno pristupačni životni prostor.

Planiran od bečkog arhitektonskog ureda AW/Architekten, naglasak je stavljen na klimatsku zaštitu i reduciranje troškova za buduće najmoprimce. Izgrađeni projekat kuća u nizu Wolfsbrunn time omogućuje međugeneracijsko stanovanje visoke kvalitete po povoljnim cijenama. Arhitektima kao i izvođaču građevinskih radova socijalne gradnje Südraum/EBSG je bila jasna socijalna održivost projekta. Korištenjem arhitektonskog Knowhow-a, termičkog aktiviranja građevnih elemenata i izvedbe visoke kvalitete stambeni kompleks Wolfsbrunn predstavlja uzorni projekat socijalne gradnje stambenih objekata. Električna energija iz obnovljivih izvora se dobavlja u vrijeme kada je troškovno povoljnija, apsorbira se u betonski strop i po potrebi koristi za regulaciju sobne temperature. Pametni model grijanja ne štedi samo energiju već i troškove.
Arhitektonski dizajnerski hit na fasadi, koji plijeni pažnju, predstavljaju metalni paneli visoki do 3,3 metra koje je moguće horizontalno pomaknuti i koji služe ne samo kao vizualni dizajnerski element već i kao zaštita od sunca. Individualne dizajnerske perforacije planera su na vrijeme realizirane zajedno sa izvođačem metalne gradnje i ProMetall-om pomoću high tech mašina za štancanje. Korištena je aluminijska perforacija od 20 mm visoke preciznosti, kako bi se, kada je zatvorena točno u milimetar osigurala optika cjelokupne slike perforacija. Minimalističkoj građevini to daje umjetničku notu. To uobičajeno nije nešto po čemu je funkcija građevine poznata.

PERFORIRANI LIM - KLASIKA U NOVOM RUHU

Od kraja 19. stoljeća se u Europi proizvodi perforirani lim. Prije se perforirani lim koristio pretežno u industriji i strojarstvu kao sito ili filter, te kao zaštitni lim. Kreativni dizajneri i zapadnoeuropski stručnjaci za proizvode su za funkcionalni lim stvorili kreativna nova područja primjene u oblikovanju fasada. U modernim stambenim, hotelskim ili uredskim kompleksima perforirani lim slovi kao omiljena fasada sa vizualnom zaštitom i rado se koristi i kao ispune rukohvata stepenica i balkonske ograde. Perforirani lim je svoj praktičan karakter zadržao i u području dizajna, te može služiti i kao zvučna izolacija u izgradnji zgrada. Prednosti, mogućnosti primjene Robustna sirovina, kombinira funkcionalnost i izgled Oblikovanje fasada u transparentnoj optici do vizualne zaštite, rukohvati stepenica i ograda balkona, suspendirani metalni stropovi, ventilacijska tehnologija, zaštita od insekata u stambenim zgradama, zvučna izolacija.

VIŠE PERFORIRANIH REFERENCI LISTA MOŽETE PRONAĆI OVDJE.

Koristite naš pronalazač preporuka
da biste posjetili odabrane referentne projekte
uživo.