Valovita mreža

STABILNA I FLEKSIBILNA

Valovita mreža ima visoku stabilnost i fleksibilnost, te se osim toga može dobro savijati i rezati.

Ima brojna područja primjene:

  • Vrata, ograde,
  • ispune rukohvata stepenica i balkona,
  • armiranje,
  • ventilaciju,
  • ali i kao zaštitna mreža za strojeve, u medicini, stočarstvu, zrakoplovstvu, kemiji.

Valovita mreža proizvodi se pletenjem ili varenjem žica. Saznajte više o varijantama „valovite mreže“ i „zavarene mreže“ nakon naše galerije referenci.

VALOVITE MREŽE

U Austriji su poznate i pod nazivom „isprepletene mreže“. Valovite mreže se proizvode pletenjem već isprepletenih (valovito savijenih) žica. Žice se u području križanja ne vare ni ne vezivaju.

Valovito savijene žice se križno isprepliću jedna u drugu, čime se postiže stabilnost otvora oka i time i mreže. Mjere otvora oka i debljina žice određuju broj valova unutar jedne mjere otvora oka.

U nekim je slučajevima moguće proizvesti mreže sa jednakim mjerama otvora oka i debljinom žice, ali s različitim brojem valova. ProMetall valovite mreže se proizvode u pločama, manji otvori oka sa promjerom žice od otprilike 2,5 mm mogu se proizvoditi i u rolama.

Izvedba otvora oka je pretežno kvadratna, ali nudimo i pravokutne otvore oka. Poseban oblik predstavljaju dijagonalno postavljeni otvori oka koji se najčešće koriste u području ograda. Rubovi su otvoreni sa žicama koje strše. Tipične primjene za valovite mreže su ograde, vrata, ispune rukohvata stepenica i balkona, zaštitna mreža za strojeve i još mnogo toga.

ProMetall valovite mreže se koriste u skoro svim granama industrije. U skladu s različitim zahtjevima proizvodimo najrazličitije kombinacije mjera otvora oka, debljine žice i sirovina.

ZAVARENE MREŽE

Zavarene mreže su u Austriji poznate i pod nazivom „stabilne mreže“. Za proizvodnju zavarenih mreža se koriste glatke, razvučene žice koje se na mjestu križanja pravokutno, precizno i nepomično međusobno točkasto vare. Mnoštvo tih čvrstih čvorova daje mreži njenu osobitu stabilnost.

Zahvaljujući visokoj stabilnosti i fleksibilnosti ploča mreže pri varenju i premazivanju, u kombinaciji s sposobnošću savijanja i rezanja, ProMetall je u mogućnosti svojim strankama ponuditi optimalne ploče za sve vrste primjene. Između ostaloga koriste se za ograde, vrata, ispune rukohvata stepenica i balkona, kao zaštitna mreža za strojeve, armiranje, ventilaciju i u mnoge druge svrhe. ProMetall ima najveći asortiman zavarenih mreža na skladištu u Austriji i nudi sljedeće varijante: ČISTI ČELIK, VRUĆE POCINČAN i NEHRĐAJUĆI ČELIK – dostupni u PLOČAMA ili ROLAMA (manji otvori oka kombinirani s relativno slabijom žicom). Valovite mreže (isprepletene mreže) i zavarene mreže (stabilne mreže) koriste se u skoro svim granama industrije. U skladu s različitim zahtjevima proizvode se najrazličitije kombinacije mjera otvora oka, debljine žice i sirovina.